Världens Flaggor - Alla flaggorna för alla länder i hela Världen

Världens Flaggor

Världens Flaggor

En flagga används som ett symboliskt attribut. Flaggorna är normalt tillverkade av tyg eller textil även om det finns flaggor som är tillverkade av hårdare material som plats eller trä.

De flesta flaggorna hissas eller hängs upp på en flaggstång men det finns även så kallade fanor, fasadflaggor eller balkongflaggor. En variant på flagga är vimpeln som är en väldigt smal variant på flaggan.

Sveriges Flagga
  • Nationsflaggor - Är en gemensam enande flagga för ett land eller en nation.
  • Internationella flaggor - Är flaggor som flera nationer kan samlas under som t.ex. EU-flaggan eller Jordenflaggan.
  • Militära flaggor - Kan båda vara garnisonsflaggor, örlogsflaggor eller befälsflaggor.
  • Kungliga flaggor - Det finns en handfull kungliga flaggor som används av bland annat Konungen och Drottningen.
  • Historiska flaggor - Är en kategori flaggor som har används tidigare men är inte godkända i dag.
  • Regionala flaggor - Är flaggor som endast täcker in en del av ett land och softas ett län.
  • Kommunala flaggor - Många kommuner eller mindre samhällsaktörer har tagit fram egna flaggor.
  • Föreningsflaggor - Väldigt många föreningar, speciellt idrottsföreningar har egna flaggor.
  • Företagsflaggor - Större företag utformar egna företagsflaggor om används annat i marknads- och reklamsyfte.

Sveriges flagga

Sveriges Flagga

Den svenska flaggan utformades på 1500-talet och troligtvis kommer utseende från den danska Dannebrogen. Utseendet på den svenska flaggan är faktiskt styrd i Lagen om Sveriges flagga (1982:269). Bland annat får inte den svenska flaggan användas i varumärken och inte heller förse flaggan med bokstäver.

Om du på tjänsteresa i Sverige under svensk flagg år 2024 får du ett traktamente på 290 kr per dygn.
Mer fakta om Sveriges Flagga finns här.

Mängder med flaggor finns hosMeny - Världens Flaggor
Till förstasidan på www.världens-flaggor.se Högst upp på sidan Längst ned på sidan
Sverige Europa Asien Afrika